Anmälan dagisplats

Ägaruppgifter
* = obligatoriska uppgifter

Hundens uppgifter

Jag samtycker till att Kungsbacka Hundcenter får lagra här lämnade uppgifter.

Detta gör vi för att kunna erbjuda dig plats när ledig sådan finns.
Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR lagen.