Vad krävs för att börja på dagis?

Vi tar emot hundar från tidigast sex månaders ålder.

Löptikar är välkomna mot en avgift på 800 kr per löpperiod. Tiken placeras då i eget mysigt löprum med annan tik eller själv. Löptikarna rastas separat.

Alla hundar måste vara vaccinerade regelbundet. Hunden måste också vara veterinär försäkrad. Vi kräver också att ni har en ansvarsförsäkring i er hemförsäkring. Alla dessa uppgifter måste uppvisas innan dagisstart.

Vi råder alla hundägare att om möjligt undvika att ta med sin hund till eller låta den hälsa på andra hundar på eller i samband med stora evenemang som My dog eller liknande, där smittsamma sjukdomar lätt sprids. Om du som hundägare ser att din hund beter sig annorlunda eller på något sätt nedsatt måste du genast meddela personalen. De hundar som visar sjukdomssymptom får inte komma in eller rings hem så att smittorisken blir så liten som möjligt för övriga hundar.